Играй (онлайн)


 

 

 

 

„Оценяване на информацията”


Тема: Обучение за оценяване на информацията.


Описание: В играта ще научите как да оценявате информация. Има 3 сцени: час по исторя на изкуството, където трябва да прочетете и оцените 4 статии за Леонардо да Винчи и импресионизма. Работилница, където трябва да прочетете дадения ви текст за определено време и да отговорите на 5 въпроса свързани с него. Последната сцена е на тема опазване на околната среда, където трябва да сортирате 11 бележки в зависимост от това дали информацията в тяхе коректна или не.


Обучителни цели: Да ви научи как по-добре да оценявате информация – анализиране на текст, различаване на „боклука” в информацията от стойностната информация, задълбочено четене.