Играй (онлайн)

 

 

 

Стратегии за търсене


Тема: Обучение за търсенето в интернет


Описание: В началото ще видите картата на Европа. Ще имате възможност да посетите 5 държави. Във всяка държава, която посетите ще ви бъдат зададени въпроси. Отговорите на тези въпроси трябва да намерите в интернет. Към всеки въпрос има насоки за търсенето. Трябва да ползвате правилната логика и техники, за да намерите правилния отговор. За да играете играта, ви е необходима връзка с интернет!


Обучителни цели:

Да даде информация и умения за използване на Булева логика, символи и как да търсим в интернет.