Play (online)

" Varnost na internetu "


Tema: Izobraževanje o varnosti na internetu.


Opis: na omizju (desktop) boste našli nekaj znanih aplikacij - socialno mrežo, klepetalnico in portal za spletno trgovino. Cilj je zbrati vse potrebne informacije in vstaviti podatke v prazna polja, za katere prejmete točke.


Izobraževalni cilji: naučiti se, kako se zavarovati pred krajo na internetu.