Има много начини, по които информацията може да бъде манипулирана. Манипулацията на информацията в интернет е свързана с: това как е оформена информацията, прилагането на нередни техники в интернет, които манипулират потребителите (чрез е-мейли или нежелано рекламиране) и с монополите в Интернет.

Оформянето на информацията

Много важно е как са оформени текстът и снимките и как те влияят на избора на потребителите. По тази причина ще разгледаме два основни типа манипулация на информацията, в зависимост от това как е оформена: манипулация на изображения и манипулация на текст.


- Манипулация на изображения – тъй като възможностите за дигитална обработка на изображенията в последните години значително се увеличиха, то почти всичко в едно изображение може да се редактира. Повечето корекции се правят с добри намерения. Въпрсът е: кога стремежът към естетика нарушава нашата етика? Днес малко или много потребителите са наясно, че всяко изображение лесно може да бъде изменяно (например свикнали сме да гледаме фантастика, където нищо не е реално). Въпреки това все още можем да станем лесна плячка на манипулирани изображения и то най-вече на подсъзнателно ниво, без дори да го разберем. Никой, докато чете вестник, не се замисля как снимките в статиите могат да бъдат подправени, за да ни манипулират. Ето един пример:

 

Журналист от “Лос Анджелис Таймс”, с 30-годишен опит зад гърба си, беше уволнен, заради подправяне на тези две снимки на британски войници в град Басра, Ирак.


- Манипулация на текст – Във всички видове печатна медия, включително текстовете в уеб сайтовете и онлайн статиите, текстът и езикът служат като силен инструмент за манипулиране на читателите. Във връзка с това как езикът служи за манипулиране, трябва да имаме предвид следното: организацията на текста, шрифтове, цветовете, графичното оформление, употребата на езика ( напр. използването на думи с преносно значение и емоционално натоварени изрази, вместо използването на обективен фактологичен език). Винаги трябва да се питаме: защо авторът е написал един текст с малки букви, а друг с толкова големи? По задълбоченото четене ще ви помогне да четете между редовете и да избегнете объркването от манипулираните текстове. Ето един пример колко лесно може да се промени текста за да манипулира читателите:

 


 

На първата снимка заглавието на вестника гласи „Майкъл Джексън е мъртъв”. Обаче на втората снимка има голямо заглавие което гласи „Майкъл Джексън е жив”, а в ъгъла с малки букви е добавено „в сърцата на хората”. Целта на вестника е чрез манипулацията да увеличи продажбите си.


„Насилието” на информацията


Думата „насилие” тук предполага „насилствената” употреба на техники в интернет за манипулиране на потребителите. Ето и някои от тези техники:


- Поведенческо таргетиране – тази техника е иновативна и широко разпространена сред онлайн издателите и рекламодателите, използва се за достигане до потенциални клиенти. В последно време, обаче, се забелязва нарастване на проблемите свързани със защитата на личната информация. Поведенческото таргетиране представлява техника, чрез която онлайн издателите и рекламодателите могат да проследят историята на интернет активността на потребителя и да използват тази информация, за да показват на този потребител реклами, които е по-вероятно да го интересуват. Това е пример за това как нищо в Интернет не е случайно и как това, което сте направили/търсили/разглеждали се отразява без да осъзнавате на нещата, които в бъдеще ще видите в Интернет, което само по себе си е вид манипулация.

- Семантично таргетиране – това е техника, сходна на поведенческото таргетиране, тъй като цели да показва на потребителите само съдържание, което да се окаже интересно за тях. Разликата е в това, че семантичното таргетиране не анализира какво е търсил потребителят в Интернет, а вместо това анализира уеб страницата семантично (анализира нейното значението), с цел да определи кои реклами ще са подходящи и кои не. В известен смисъл това манипулира потребителите, защото по този начин те ще видят само реклами, които някой, някъде е сметнал за подходящи. Отново не потребителят избира какво да вижда.

- Спамдексинг ( от англ. (“spam” + “indexing” или „спам” + „индексиране”) – това е метод за манипулация, широко разпространен през 90те в началото на Интернет. По същество тази техника се използва за манипулиране индексите на търсачките (индексите съхраняват информацията, за да може да се търси бързо, без да се налага да се търси всеки един документ). Има много методи за спамдексинг. Например би могло в дадена уеб страницата да се сложат много ключови думи, за да се увеличи броят им в нея и да се повиши класирането  от търсачките. Това се нарича „натрупване на ключови думи”, което повечето търсачки автоматично засичат и блокират уеб страницата. По подобен начин може да се сложи невидим текст в страницата, за да бъде открит от търсачките и да увеличи класирането. Това, обаче,  само заблуждава потребителите, че ще намерят това, което търсят.

- Манипулация на е-мейли – напоседък манипулираните и-мейли са популярен феномен в Интернет пространството. В повечето случаи целта им е да измамят хората и незаконно да измъкнат пари от тях. Има много начини за манипулация чрез и-мейли: злонамерени потребители изпращат и-мейли, които на прув поглед изглежда, че са изпратени от различен човек от истинския им подател, като накрая на писмото е посочен друг и-мейл с различен домейн за обратна връзка; оставят сателитен телефон; предлагат голяма награда срещу малка такса и т.н. За повече информация и примери за манипулирани и-мейли, можете да изиграете обучителната игра “Manipulation of information” в секция „Игри” на уеб сайта.


Монополи в Интернет


Това е доста противоречив въпрос в днешно време.

Въпреки че има монопол в Интернет хубавото е, че той често е нетраен. Интернет и съвременните технологии на пазара непрекъснато се променят. Само за няколко години една Интернет компания може да се сринте и да отстъпи място на друга. Например MySpace до скоро беше най-популярната социална мрежа, докато не отстъпи мястото си на Facebook. Тази неиздръжливост е знак за това колко конкурентен може да бъде Интернет пазара, защото ако потребителите счетат продукта за неподходящ за техните нужди, те просто го заменят с друг по-конкурентен от него.

От друга страна се наблюдава обратната тенденция – съществува монопол, продължаващ с години, в дадени области на  Интернет пазара (пазаруване, търсене и т.н.) Така нареченият “ефект на мрежата” създава монополизма в Интернет – ако повечето хора, които познавате използват определена търсачка, то е много вероятно и вие да започнете да я използвате. Отрицателната страна на това явление е не това, че тези монополи по някакъв начин ощетяват потребителите или ги таксуват повече отколкото други компании, а това, че намаляват конкуранцията и иновативността, което също е вид манипулация. Също така, хората, използващи само една социална мрежа, ще виждат едни и същи реклами, подбрани от тази социалната мрежа. И въпреки че това е вид манипулация, то не бива да забравяме, че тя е резултат от свободния избор на потребителите, които са предпочели даден сайт пред друг.

И не на последно място именно поради тези причини монополът в Интернет е противоречив: непрекъснато се променя, в голяма степен е резултат от решенията на отделнте потребители и не винаги е опасен. Независимо от това решихме да включим тази тема, за да повивишим осведомеността на младите хора, за да могат те сами да си съставят мнение по въпроса.