Оценяването на информацията в Интернет изисква много умения: критично мислене, бързо анализиране на информацията, разпознаване на несъществената информация, грамотност, умение за задълбочено четене, правилна преценка и здрав разум. Тези умения могат да бъдат изградени с натрупването на повече опит както и с времето. Те могат да бъдат усвоени по-лесно, ако се вземат предвид основни принципи при оценяване на уеб страници. Тук ние предлагаме основни насоки за оценяване на уеб страници, които са лесни за следване и ще ви дадат представа как трябва да подхождате към онлайн източниците на информация. Насоките са дадени в определен ред и се препоръчва този ред да се спазва в този си вид.
  

След приключване на търсенето, първото нещо, което трябва да направите, за да разберете дали дадена уеб страница е надеждна, е да видите нейния URL адрес. Търсете следната информация:


  - Персонална ли е страницата? – в случай, че е така, името на собственика трябва да присъства в самия URL адрес. Ако страницата е персонална това не означава, че съдържанието не е надеждно, но трябва да внимавате, понеже в крайна сметка няма издател, който да гаранира за качеството на информацията.


  - Какъв е домейна и кой е публикувал страницата? – Тук трябва да се замислите дали разширението на домейна е подходящо за темата. Например, ако търсите обучителна информация, трябва да гледате разширения като .edu. Правителствени уеб страници обикновено използват .gov, а неправителсвени организации често използват .org. Внимавайте с разшитенията на държавите, защото не се контролират и могат да се правят злоупотреби. Без значение от домейна, по-добре е да намерите информация за това кой е публикувал страницата. Тази информация обикновено е споменат между http:// и първата /. Това ще ви покаже сървърът побликувал страницата. Помислете дали не сте го чували преди и дали отговаря на името на сайта.

 

 

Разгледайте сайта, търсейки следното:


  - Авторът – погледнете името и информацията за контакт с автора, без значение дали е личност или организация. Наличието само на и-мейл в секцията за контакти на уеб страницата не е достатъчно. По-добре е ако има конкретен адрес и телефонен номер. Ако има телефон, звъннете, за да се убедите, че съществува. Без значение какво правите, трябва да намерите някой, който е отговорен за уеб страницата. Помислете за миналото на автора и за това дали е експерт в областта или просто изразява собственото си мнение. Ако изразява само собственото си мнение помислете дали е достатъчно подробно. Тук трябва да различите „боклука” в информацията от истински ценната информация – с други думи дали авторът е надежден като източник на информация по тази тема или просто пише по нея без да е съвсем ясно какво точно и защо. Третирайте автора на уеб сайта по същия начин, по който бихте третирали автора на една книга.


  -Валидност (дати) – внимателно погледнете датите на уеб страницата. Повечето показват дадата на последна промяна на информацията в края на страницата. Това ще ви подскаже дали авторът все още актуализира страницата. С други думи, дали все още е заинтересован от нея. Кога за последно е актуализирана информацията, разбира се, зависи и от темата.

 


Помислете внимателно за качестовто на съдържанието:


  - Източници – те трябва да бъдат документирани по някакъв начин от автора (специална секция на менюто, линкове или в края на страницата). Ако има линкове, проверете дали работят и дали са надеждни. Ако няма посочени ресурси (особено, когато търсите научна информация) най-вероятно става въпрос за изразяване на лично мнение. Присъствието на източници дава допълнителна тежест на материала. Ако информацията поместена в сайта е преразказана, проверете дали не е подменена или лъжлива. Имайте предвид и запазените права – ако съдържанието е заимствано по някакъв начин от друг източник, авторът трябва да има съответните права за ползване на информацията. Това е деликатен въпрос, когато става дума за Интернет и е трудно да бъдат установени проблемите свързани с авторското право, тъй като всеки може да публикува всичко в Интернет. Търсете авторско право, ако се нуждаете от надеждна информация на академично ниво, например.


  - Организация на информацията – във връзка с това как е организирана информацията в уеб страницата, трябва да се внимава за следното: логическата структура на текста (кое след кое идва в текста и дали този ред е логичен, текстът не бива да е накъсан); основните идеи трябва да са ясно обособени (ако авторът използва неясен език, това може да е част от стила му, но също така може да значи, че не е експерт по темата); едни и същи идеи и аргументи не би трябвало да се повтарят в текста.


  - Граматическа издържаност на текста, без правописни грешки – очевидно, ако авторът не знае как да напише или изрази идеите си, това се отразява отрицателно на качеството на съдържанието. Не може да се има доверие на подобни автори. Това също показва, че текстът не е преминал през редакция, което също го прави ненадежден.


  - Графично оформление – тук трябва да се има предвид дали дизайнът и графичното съдържание са подходящи спрямо темата, дали помагат на потребителите или не (понякога например, ако има прекалено много мултимедия, това може да разсее потребителите от съдържанието). Навигацията трябва да бъде удобна за потребителя. Контролите трябва да са ясни и да работят безупреяно.

 


Мнението на другите:


  - Линкове към страницата – Тук трябва да видите уеб страниците, които имат връзка със страницата, която гледате, какво представляват и какво съдържат.


- Бази данни – ще е добре да погледнете дали уеб сайтът присъства в някоя специализирана база данни. Също така прочетете написаното в тази база данни относно уеб страницата.


  - Автор – проверете информацията за автора. Потърсете го в Google за да видите какво казват другите за него.

 

 

Обмислете още някои критерии преди окончателно да решите дали да използвате уеб страницата:


- Цел на уеб страницата/автора – да информира, да обяснява, да убеждава, да продава, да споделя, да оповестява.


- Изказ – може да е хумористичен, ироничен, ексцентричен, сатиричен, неутранел и т.н. Помислете дали изказът отговаря на целта. Изказът може да манипулира читателя подсъзнателно и ето защо трябва да внимавате да не бъдете заблудени.


- Третирайте уеб сайта по същия начин, по който бихте третирали даден печатен материал. Не бъдете прекалено меки при решенията си, но също така не бъдете и прекалено строги.