В тази секция от уебсайта може да намерите осем от най-добрите презентации от различните събития в рамките на проекта – контактен семинар, срещи, обучителен курс, валоризационен семинар. Презентациите са на различни теми свързани с: медийната грамотност на младежите, използването на електронните игри в младежката работа, обучителни игри, електронно портфолио.

 

Свали 4 aspects of media literacy.ppt

 

Свали E-games - state of the art and best practices.ppt

 

Свали E-portfolio usage for different purposes.ppt

 

Свали Media literacy main concepts with a focus on mass media.ppt

 

Свали Searching for information.ppt

 

Свали The e-games development process.ppt

 

Свали The Violence of Information-Project Intro.ppt

 

Свали Training e-games in youth work.pdf