4 pomembna področja, znotraj katerih naj bi bila spodbujena medijska pismenost med mladimi (strategije iskanja, vrednotenje informacij, manipulacija z informacijami, varnost na internetu); Oblikovanje teh 4 področij in opredelitev konkretnih problemov je eden od inovativnih vidikov projekta; Čeprav so bile te težave navedene v nekaterih virih, smo jih opredeli glede na mlade in njihovo ustvarjalnost;


Vsa 4 področja so bila skrbno oblikovana na podlagi raziskave, glede na vprašanja in dileme o medijski pismenosti in njihovega pomena za mlade in neformalnega izobraževanja mladih. Znotraj partnerstva smo se skušali osredotočiti na konkretna in pomembna področja ter usmeriti prizadevanja v nekatere konkretne materiale in orodja.

 

Predlagana 4 področja vsebujejo naslednje pod-teme:


a. Iskanje strategij (vključno s temami, kot so iskalna polja, težave, Boolenova logika, itd);

 

b. vrednotenje informacij (vključno s kritičnim razmišljanjem, sposobnostjo natančnega raziskovanja, sposobnostjo poglobljenega branja, prepoznavanjem nepomembnih informacij, socialne mreže in ePortfolio);

 

c. manipulacije z informacijami (vključno z oblikovanjem informacij, vprašanja monopola, nasilje informacij itd);

 

d. varnost na internetu (vključno z zadevami na področju izmenjave podatkov, kulture komuniciranja, problemov lastništva ePortfoliov, zasebnostjo podatkov, piratstvo informacij, itd.);

 

 

Načini in orodja e-igre za raziskovanje 4 področij (strategije iskanja, vrednotenje informacij, manipulacije z informacijami in varnost na internetu);

 

Predlagamo nove metode in nova orodja v obliki e-iger, kako usposabljati mlade znotraj mladinskih izmenjav in usposabljanja mladih; metoda vključuje priporočila, kako oblikovati mladinske delavnice z različnimi pristopi, ki vključujejo e-igre, ePortfolio, socialne mreže in face-to-face učenja.

 

Predlagana so orodja v zvezi s temi 4 področji, primerna za mladinske mentorje in mladinske delavce. Zbirka orodij je brezplačno objavljena na spletu;

 

Projekt Nasilje informacij predstavlja konkretne pristope, kako uporabljati ePortfolio orodja in socialne mreže v okvirih neformalnega izobraževanja mladih. Projekt prikazuje načine in praktične primere, kako uporabljati različne sisteme portfelja v mladinskem delu in raziskal primere digitalnih sistemov portfelja primerne za predstavitvene namene, namene obveščanja, razvoj kariere ali za ocenjevanje;

 

Delovni program ne vključuje le tradicionalnih, temveč tudi inovativne pristope za organizacijo in pripravo situacij, kot so virtualne skupine in socialna omrežja, igralne skupine, igre v spletnih okoljih ter ostale aplikacije.

 

Nenazadnje je projekt razvil konkretna nova orodja, vključno z spletnimi viri, 4 igre, priročnike in podatkovne baze, ki so na voljo brezplačno za mladinske delavce, mentorje in vodje mladinskih projektov kot orodja za lastno dejavnosti. Ta spletni vir je na strežniku SCAS na voljo tudi po zaključku projekta.