4 vigtige områder, hvor mediekundskab bør fremmes blandt unge (søgestrategier, vurdering af oplysninger, manipulerede informationer, sikkerhed på Internettet) Formuleringringen af disse 4 områder og definereringen af konkrete problemstillinger er et af de innovative aspekter af projektet; Selv om disse problemer er blevet nævnt i nogle materialer, klarlægger vi dem i forhold til de unge og deres kreativitet;

 

Alle de 4 områder er omhyggeligt blevet udvalgt på baggrund af undersøgelser af en masse udfordringer i forbindelse med mediekundskab, og deres betydning for de unge mennesker og ikke-formelle ungdomsuddannelser. Partnerskabet har forsøgt at fokusere på konkrete og vigtige områder med henblik på at kanalisere projektets resultater i nogle konkrete materialer og værktøjer.

 

 

De 4 forslåede områder indeholder de følgende underrubrikker:


a. Søgestrategier (inklusiv emner som søgefelter, fejlsøgning,  logiske parametre, o.s.v.);

 

b. Vurdering af informationer (inklusiv kritisk tænkning, evnen til at opfatte indholdet, evnen til at læse grundigt, at frasortere vrøvl i informationerne, sociale netværk og ePortfolio);

 

c. Manipulerede informationer (inklusiv udformning af information, monopol-problemer, forvrænget information, o.s.v.);

 

d. Sikkerhed på internettet (inklusiv datadelingsproblemer, kommunikationskultur, problemer med ejerskabet af eProtfolio, sikkerhed af private oplysninger, datatyveri, o.s.v.);

 

 

Metoder og e-game-værktøjer til at udforske disse 4 områder (søgestrategier, vurdering af information, manipulerede informationer, sikkerhed på internettet);

 

Vi foreslår nye metoder og e-games som værktøjer til at øve unge under udvekslingsforløb eller ungdomsuddannelse; Metoden vil indeholde forslag til hvordan man udvikler workshops ved hjælp af en blanding af e-games, ePortfolio, sociale netværks og almindelig undervisning.

 

Vi forslår et sæt værktøjer inden for de 4 områder, som er passende for undervisere og de unge. Sådan et sæt værktøjer vil blive udgivet online og være gratis tilgængeligt.

 

Violence of Information projektet vil præsentere konkrete tilgange til hvordan man kan bruge ePortfolio- værktøjer og sociale netværk i ungdomsuddannelser og uformelle uddannelser. Projektet vil vise praktiske eksempler på hvordan man kan bruge forskellige portfoliosystemer i ungdomsarbejdet, og vil digitale portfolio systemer som er passende til præsentation, kommunikation, karriereudvikling eller til dokumentation af evner og viden om egne kompetencer.

 

Arbejdsprogrammet indeholder ikke kun traditionelle, men også innovative metoder, til at organisere og forberede begivenheder som virtuelle grupper i sociale netværk, spilgrupper i online spil, m.m.

 

Sidst – men ikke mindst – vil projektet udvikle konkrete, nye værktøjer som inkluderer et website med materialer, 4 spil, manual og en database, som vil være tilgængelig for de unge, lærere og ledere som aktivitetsværktøjer. Dette materiale-site vil blive vedligeholdt på SCAS internetservere, selv efter projektets afslutning.